Hitta bästa vinstället

Jag har alltid varit intresserad av viner, både att dricka med också att spara på till en speciell dag. Men för att kunna spara sina viner så behöver man ett bra ställe för vinflaskorna. Jag har försökt med olika varianter av ställ för att lagra vinerna men inget av det har fungerat.

Det man först bör tänka på är att vin behöver lagras liggande för att inte korken ska torka ut. Ligger vinflaskan ner så håller vinet korken fuktig.

Vinställ i trä tycker jag är det bästa då dett inte riskerar att skada flaskorna eller att det låter för mycket. Det är också viktigt att vinstället sitter fast ordentligt i tex golv eller vägg för att det inte ska trilla om någon får för sig att klättra i stället för att kunna nå de översta hyllorna.

Många vinställ kommer omonterade i platta paket och då får man först montera ihop dem.